I Ogólnopolski Miting Pływacki

Regulamin i Program Imprezy:

I Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych

Łódź, 10-12.11.2017 r.

 

ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa,
  : 22/6593011, mail: biuro@pzsnstart.eu

 

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki” oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach umowy „Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

PATRONATY HONOROWE

 Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

 • Polski Komitet Paraolimpijski

WSPÓŁPRACA:

 Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu

 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 10-12.11.2017 r.;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego, Kampus Politechniki Łódzkiej, Ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;
 • Basen 50 m, 8 torów, pomiar czasu elektroniczny Swiss Quantum;

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W  zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • formalnie zgłoszone do zawodów;
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – do 30.10.2017 r., na adres e-mail: zgloszenia@pzsnstart.eu

Zgłoszenia należy przesłać w dwóch plikach – załącznik 1 lub zaproszenie (zgłoszenie do zawodników do poszczególnych konkurencji) oraz załącznik 2 (zgłoszenie zawodników i pozostałych członków ekipy.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 Zawody rozgrywane będą seriami indywidualnie na czas w kategoriach kobiet i mężczyzn systemem “open”.

 • Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji.
 • Przewidywane konkurencje:

Blok I – 11.11.2017 (Sobota)

50 m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

50m stylem dowolnym kobiet klasa AB

50m stylem dowolnym mężczyzn klasa AB

50m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1- S14

100m st. klasycznym kobiet Klasa SB4-SB14

100m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB4-SB14

50m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S7

50m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S7

400m st. dowolnym kobiet Klasa S6-S13

400m st. dowolnym mężczyzn Klasa S6-S13

4 x50m st. zmiennym kobiet Open

4 x50m st. zmiennym mężczyzn Open

 

Blok II – 11.11.2017 (Sobota)

100m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

100m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14

50m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB3

50m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB3

100m st. grzbietowym kobiet Klasa S6-S14

100m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S6-S14

100m st. motylkowym kobiet Klasa S8-S14

100m st. motylkowym mężczyzn Klasa S8-S14

4 x 50m st. dowolnym kobiet Open

4 x 50m st. dowolnym mężczyzn Open

 

Blok III – 12.11.2017 (Niedziela)

50m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S5

50m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S5

150m st. zmiennym kobiet Klasa SM1-SM4

150m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM1-SM4

200m st. zmiennym kobiet Klasa SM5-SM14

200m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM5-SM14

200m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S5 i S14

200m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S5 i S14

 

Starty PK możliwe są w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Organizatora. Klasa AB oznacza zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez przyznanej klasy startowej. O kolejności w danej konkurencji decydować będzie liczba zdobytych punktów według tabeli punktowej IPC-Swimming 2016.

 

NAGRODY:

 

Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy (I-III miejsce) z każdej konkurencji:  medale i dyplomy. W miarę pozyskanych środków Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji OPEN; dla najlepszych zawodniczek i zawodników zawodów na podstawie sumy punktów z dwóch najlepszych konkurencji.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy.
Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania na pływalnię.
Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

 

PROGRAM  ZAWODÓW

Piątek, 10.11.2017 r.
Do 18:00 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie
18:00 – 19:00 Kolacja
20:00 Odprawa techniczna
Sobota, 11.11.2017 r.
8:00 – 9:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
10:00 – 11:00 Rozgrzewka
11:00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów
11:30 – 14:30 Konkurencje Bloku I
13:30 – 15:00 Obiad na obiekcie
15:00 – 18:00 Konkurencje Bloku II
18:30 – 19:30 Kolacja w hotelu
Niedziela, 12.11.2017 r.
08:00 – 09:30 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;
11:00 – 12:00 Rozgrzewka;
12:00 – 15:30 Konkurencje Bloku III;
16:00 Dekoracja Bloku III, Zakończenie imprezy
16:30 Obiad na obiekcie