III Runda Parapływackeigo Grand Prix Polski

KOMUNIKAT

 III Rundy Parapływackiego Grand Prix Polski, Częstochowa 16-18.09.2022 r.

Organizator

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

Cel

 • Popularyzacja lekkiej atletyki wśród społeczeństwa
 • Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia
 • Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych
 • Dążenie do mistrzostwa sportowego, osiąganie jak najlepszych wyników
 •  

Uczestnictwo

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników posiadających klasę sportową, a także zawodników niesklasyfikowanych, ale posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ( klasa AB).
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Termin wydarzenia

Konkurencje odbędą się w dniach 17 i 18.09.2022 r.

Miejsce konkurencji

Obiekty MOSiR przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Zasady finansowania

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurencje:

Planowane jest rozegranie 3 bloków konkurencji sportowych:

Blok I:

 • 50 m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14
 • 50m stylem dowolnym kobiet klasa AB
 • 50m stylem dowolnym mężczyzn klasa
 • AB 50m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1- S14
 • 100m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB14
 • 100m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB14
 • 50m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S14
 • 50m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S14
 • 400m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S13
 • 400m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S13

Blok II:

 • 100m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14
 • 100m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14
 • 50m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB14
 • 50m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB14
 • 100m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S14
 • 100m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S14
 • 100m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S14
 • 100m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S14

Blok III:

 • 50m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S14
 • 50m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S14
 • 50m st. grzbietowym kobiet Klasa AB

Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 05.09.2022 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników.

Informacje dodatkowe

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących,
 • Uczestnicy zawodów zostaną zakwaterowaniu w Hotelu Ibis w Częstochowie
 • Obiady będą serwowane na obiekcie, natomiast śniadania i kolacje w hotelu.

Postanowienia końcowe

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozliczenia w MSiT i PFRON oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez organizatora.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony po weryfikacji zgłoszeń

Program wydarzenia:

Piątek, 16.09.2022 r.

Do 18:00 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie

18:00 – 19:00 Kolacja

20:00 Odprawa techniczna

Sobota, 17.09.2022 r.

8:00 – 9:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania

10:00 – 11:00 Rozgrzewka

11:00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów

11:30 – 14:30 Konkurencje Bloku I

13:30 – 15:00 Obiad na obiekcie

15:00 – 18:00 Konkurencje Bloku II

18:30 – 19:30 Kolacja w hotelu

Niedziela, 18.09.2022 r.

07:00 – 09:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;

9:00 – 10:00 Rozgrzewka;

10:00 – 12:30 Konkurencje Bloku III;

13:00 Dekoracja, zakończenie imprezy

12:30 – 14:00 Obiad na obiekcie

Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom