Imprezy sportowe: „Sprawdź się na STARCIE”

Termin realizacji projektu
1.01-31.12.2020,

Cel projektu
– poprawa sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych,
– weryfikacja sprawności fizycznej beneficjentów ostatecznych,
– integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych,
– zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych,
– propagowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
– rozwój osobowości i poprawa odporności na stres,
– przełamywanie stereotypów

Projekt zakłada organizację 5 imprez:
– Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Narciarstwie Biegowym w Ptaszkowej – 6-8.03.2020,
– I Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski w Sieradzu – 5-7.08.2020,
– 48. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Krakowie – 20-23.08.2020,
– Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Kolarstwie Szosowym w Rzeszowie – 18-20.09.2020,
– Finał Parapływackiego Grand Prix Polski w Łodzi – 23-25.10.2020.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych imprez oraz warunki rekrutacji zawarte będą w komunikatach organizacyjnych publikowanych tutaj: www.pzsnstart.eu/komunikaty-organizacyjne

 

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON