Imprezy sportowe: „Sprawdź się na STARCIE”

Cel projektu
– poprawa sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych,
– weryfikacja sprawności fizycznej beneficjentów ostatecznych,
– integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych,
– zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych,
– propagowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
– rozwój osobowości i poprawa odporności na stres,
– przełamywanie stereotypów

Projekt zakłada organizację 5 imprez:
– Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Narciarstwie Biegowym w Ptaszkowej,
– I Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski w Sieradzu
– 48. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Krakowie
– Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Kolarstwie Szosowym w Rzeszowie
– Finał Parapływackiego Grand Prix Polski w Łodzi

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych imprez zawarte będą w komunikatach organizacyjnych publikowanych tutaj: www.pzsnstart.eu/komunikaty-organizacyjne