INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 12 maja 2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 12 maja 2017 r.

Dotyczy: usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej
w okresie od 22.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z organizowanymi zajęciami sekcji pływackiej w okresie od 22.05.2017 r. do 31.12.2017 r. zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków, dotyczących wykonania zadania, unieważnione zostaje niniejsze zapytanie ofertowe nr 7/05/2017.