INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 30.05.2018r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 30.05.2018r.

Dotyczy: sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z planowanym zakupem sprzętu sportowego zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z zaistniałymi wadami wykrytymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności dotyczących parametrów sprzętu sportowego, a także braku możliwości ich usunięcia, zapytanie zostaje unieważnione.