Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.06.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 08.06.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

F.H. Tytan Janusz Banasiak

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Cena brutto 96,27 pkt
2 F.H. Tytan Janusz Banasiak Cena brutto 100,00 pkt