Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.06.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 Postępowanie z dnia 08.06.2018r.

  1. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ALLSTAR POLSKA Wojciech Ciepłowski

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 ALLSTAR POLSKA Wojciech Ciepłowski Wartość brutto 100,00 pkt
2 Mat Communication Tomasz Malanowski Wartość brutto 98,90 pkt