Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.06.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 05-15.07.2018r.

 

  1. Postępowanie z dnia 19.06.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Colosseum – Dariusz Bagiński

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Colosseum – Dariusz Bagiński Całkowity koszt oferty 100,00 pkt