Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.06.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 30.07-09.08.2018r.

 

  1. Postępowanie z dnia 20.06.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma Cetniewo we Władysławowie

Ośrodek „Bałtyk” S.C. Lidia Palczewska

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma Cetniewo we Władysławowie Wartość brutto w zakresie wynajmu obiektów sportowych 100,00 pkt
2 Ośrodek „Bałtyk” S.C. Lidia Palczewska Wartość brutto w zakresie zakwaterowania i wyżywienia 100,00 pkt