Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 01-11.07.2017r.

1. Postępowanie z dnia 24.05.2017r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Hotel Colosseum – Dariusz Bagiński
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Colosseum – Dariusz Bagiński Całkowity koszt oferty 100%