Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas II Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych.

  1. Postępowanie z dnia 04.10.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu Całkowity koszt oferty 100%