Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę hotelową i gastronomiczną podczas II Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych.

  1. Postępowanie z dnia 05.10.2018r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Hotel Boss oraz Inesshotel D. Jankowicz

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Boss Całkowity koszt oferty oraz ilość miejsc noclegowych 90,00 pkt.
2 Inesshotel D. Jankowicz Całkowity koszt oferty oraz ilość miejsc noclegowych 78,00 pkt.