Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługę wynajmu obiektów sportowych (basen pływacki) podczas I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych.

 

  1. Postępowanie z dnia 23.10.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ “Zatoka Sportu”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Politechnika Łódzka

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ “Zatoka Sportu”

Całkowity koszt oferty 100%