Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 24.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Postępowanie z dnia 16.10.2018r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Rowis-Trading Dariusz Wiśniewski

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Rowis-Trading Dariusz Wiśniewski Cena brutto 100,00 pkt