Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych

podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 06.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 

  1. Postępowanie z dnia 29 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Urząd Miasta Zamość, reprezentowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Urząd Miasta Zamość, reprezentowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu Cena 100%