Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie „Cykl Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym i Lekkiej Atletyce oraz Ogólnopolski Miting Pływacki”.

Postępowanie z dnia 16.11.2018r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 A.Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. 58,00 pkt.
2 Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz 54,72 pkt. Brak listy osób przeprowadzających audyt. Wymagana zaliczka – niezgodne z zapytaniem.
3 KPW Audytor Sp. z o.o. 61,70 pkt.
4 Biuro Audytu Anna Ziembicka 100,00 pkt.
5 Maxfinanse Sp. z o.o. 81,07 pkt.