Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.12.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – parasnowboard, narciarstwo biegowe i biathlon) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 Postępowanie z dnia 30.11.2018r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Export Import KAMI Jacek Nikliński

IKATUR Andrzej Małysa S.J.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Export Import KAMI Jacek Nikliński Wartość brutto 100,00 pkt w pozycjach 33-36
2 IKATUR Andrzej Małysa S.J. Wartość brutto 100,00 pkt w pozycjach 1-32