Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 08.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 08-18.07.2019 r. oraz 18-28.07.2019 r.

 

  1. Postępowanie z dnia 28.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Mazurski Raj Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Mazurski Raj Sp. z o.o. Całkowity koszt oferty 100,00 pkt