Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.03.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego w dniach 29-31.03.2019r.

 

  1. Postępowanie nr 01/03/2019 z dnia 19.03.2019r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój Wartość brutto w zakresie zakwaterowania i wyżywienia 100,00 pkt
2 Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej Wartość brutto w zakresie wynajmu obiektów sportowych 100,00 pkt