Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21.06.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo i pływanie) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 13.06.2019r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:
  • RED MED. Poland Sp. z o.o.
  • Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  • MADOX
  • F.H. Tytan Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 RED MED. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 6-8, 28)
2 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2, 14, 16, 20)
3 MADOX Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 5, 10, 11, 15, 17, 18, 21-25)
4 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1, 3-4, 9, 12-13, 19, 26-27)