Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.07.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Postępowanie z dnia 25.06.2019r.

  1. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:
  • F.H. Tytan Janusz Banasiak
  • Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  • MADOX

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1, 7, 8)
2 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 5, 6)
3 MADOX Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2, 4)