Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.09.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników w ramach projektu „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”.

 

  1. Postępowanie nr 01/09/2019 z dnia 03.09.2019r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Jacek Bujko Leon Paul Polska
  2. F.H.U. Rafał Smyła
  3. Sport Company Polska Jacek Kryger
  4. KLUBBEN Polska Sp. z o.o.
  5. AQUA-SPORT
  6. ERSPORT

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jacek Bujko Leon Paul Polska Wartość brutto Sekcja szermierki na wózkach Wołomin: poz.: 1-5
2 F.H.U. Rafał Smyła Wartość brutto Sekcja tenisa ziemnego Szczecin: poz.: 1-6
3 Sport Company Polska Jacek Kryger Wartość brutto Sekcja pływacka Białystok 1 i 2: poz.: 5

Sekcja pływacka Kościerzyna: poz.: 6

Sekcja pływacka Gorzów Wlkp. 1 i 2: poz.: 1-5

4 KLUBBEN Polska Sp. z o.o. Wartość brutto Sekcja pływacka Bydgoszcz: poz.: 5

Sekcja pływacka Zamość: poz.: 4

Sekcja pływacka Olecko: poz.: 4-7

Sekcja pływacka Suwałki: poz.: 2, 5-8

Sekcja pływacka Zduńska Wola: poz.: 1, 3, 4, 7

5 AQUA-SPORT Wartość brutto Sekcja pływacka Wrocław: poz.: 1-3

Sekcja pływacka Bydgoszcz: poz.: 1-4, 8-10, 12, 13, 15, 16

Sekcja pływacka Zamość: poz.: 1-3

Sekcja pływacka Białystok 1 i 2: poz.: 1, 3, 4, 6-10

Sekcja pływacka Olecko: poz.: 1-3

Sekcja pływacka Lębork: poz.: 1-6

Sekcja pływacka Kościerzyna: poz.: 1-2, 5, 7

Sekcja pływacka Gołoborze: poz.: 1-4

Sekcja pływacka Suwałki: poz.: 3-4

Sekcja pływacka Radom 1: poz.: 1-14

Sekcja pływacka Police: poz.: 1-4

Sekcja pływacka Zduńska Wola: poz.: 2, 5-6, 8-9

Sekcja pływacka Kraków: poz.: 1-7

Sekcja pływacka Radom 2: poz.: 1, 4-5

Sekcja pływacka Gorzów Wlkp. 1 i 2: poz.: 6-9

6 ERSPORT Wartość brutto Sekcja pływacka Bydgoszcz: poz.: 6-7, 11, 14, 17

Sekcja pływacka Białystok 1 i 2: poz.: 2

Sekcja pływacka Kościerzyna: poz.: 3-4

Sekcja pływacka Strzyżów: poz.: 1-2

Sekcja pływacka Kraków: poz.: 9-11

Sekcja pływacka Radom 2: poz.: 2-3