Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.11.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Narciarstwie Biegowym, 21-23.12.2019 r.

 Postępowanie nr 03/11/2019 z dnia 20.11.2019r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

  1. GOSiR Grybów

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 GOSiR Grybów Koszt oferty (w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu obiektu sportowego oraz sprzętu specjalistycznego) 100,00 pkt