Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.11.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie nr 04/11/2019 z dnia 21.11.2019r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

REMSPORT Katarzyna Antonik

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 REMSPORT Katarzyna Antonik Wartość brutto 100,00 pkt w poz.: 1-17