Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.12.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie nr 03/12/2019 z dnia 12.12.2019r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:
  • Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  • MADOX

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 3, 9, 11, 13-17, 19-20, 22, 27)
2 F.H. TYTAN  Janusz Banasiak Wartość brutto 0,00 pkt
3 MADOX Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1-2, 4-5, 7, 10, 12, 18, 21, 23-26, 28-33)