Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.05.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

 

  1. Postępowanie nr 05/05/2020 z dnia 08.05.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Studio Treningu Personalnego Łukasz Jendrychowski
  2. Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek
  3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód
  4. SWING Iwona Ciok
  5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach..

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Studio Treningu Personalnego Łukasz Jendrychowski Koszt oferty 100,00 pkt Zduńska Wola/sekcja lekkoatletyczna
2 Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek Koszt oferty 100,00 pkt Rzeszów/sekcja Race Running
3 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód Koszt oferty 100,00 pkt Kraków/sekcja Blind Football
4 SWING Iwona Ciok Koszt oferty 100,00 pkt Łomianki/sekcja tańca na wózkach
5 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Koszt oferty 100,00 pkt Katowice/sekcja szermierki na wózkach