Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo-handbike) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 10/05/2020 z dnia 22.05.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. BIOSTERN Ludwik Odrzywołek
  2. MADOX Rafał Tłokiński
  3. F.H. Tytan Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 BIOSTERN Ludwik Odrzywołek Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2-6)
2 MADOX Rafał Tłokiński Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 7, 8, 10)
3 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt. (poz. 1, 9)