Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 02.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

 

  1. Postępowanie nr 11/05/2020 z dnia 25.05.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. CS Twins Mikołaj Tusiński

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 CS Twins Mikołaj Tusiński Koszt oferty 100,00 pkt Warszawa/sekcja szermierki na wózkach