Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo-handbike) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 13/05/2020 z dnia 26.05.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. BIOSTERN Ludwik Odrzywołek
  2. Fil-Bike S.C. Michał i Filip Peliszko

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 BIOSTERN Ludwik Odrzywołek Cena brutto 100,00 pkt (poz. 1-4, 7-8, 16)
2 Fil-Bike S.C. Michał i Filip Peliszko Cena brutto 100,00 pkt (poz. 5-6, 9-15, 17-27)