Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

 

  1. Postępowanie nr 14/05/2020 z dnia 27.05.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu
  2. UKS Milenium Gliwice

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu Koszt oferty 100,00 pkt Złotoryja/s. siatkówki na siedząco
2 UKS Milenium Gliwice Koszt oferty 100,00 pkt Gliwice/s. siatkówki na siedząco