Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sieradz, 04.08.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury)  podczas I Rundy Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski, Sieradz, 05-07.08.2020 r.

 

  1. Postępowanie nr 01/07/2020 z dnia 27.07.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:
  • P.H.U. Skorpion Włodzimierz Nowiński; Hotel na Półboru
  • Sport Timing Poland Krzysztof Gąsienica
  • P.U.H. Kuchcik Damian Kuchczyński.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 P.H.U. Skorpion Włodzimierz Nowiński; Hotel na Półboru Całkowity koszt oferty (w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej (śniadania i kolacje)) 100,00 pkt
2 Sport Timing Poland Krzysztof Gąsienica Całkowity koszt oferty (w zakresie usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego) 100,00 pkt
3 P.U.H. Kuchcik Damian Kuchczyński Całkowity koszt oferty (w zakresie usługi gastronomicznej (obiad)) 100,00 pkt