Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.09.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych.

 

  1. Postępowanie nr 04/08/2020 z dnia 27.08.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
  1. MAYAMA Aleksandra Bylica-Strojny

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 MAYAMA Aleksandra Bylica-Strojny Cena brutto 100,00 pkt
2 „REKUS” Iwona Świderska Cena brutto 80.21 pkt
3 dB Unlimited Ludmiła Śnieżko Cena brutto 83,62 pkt
4 Mikodruk Computer S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk Cena brutto 59,51 pkt