Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 03-13.12.2020 r.

 

  1. Postępowanie nr 02/11/2020 z dnia 03.11.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sadisport Sp. z o.o. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Panorama-Dudki

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Sadisport Sp. z o.o. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Panorama-Dudki Cena całkowita brutto 100,00 pkt