Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 03/11/2020 z dnia 05.11.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. F.H. TYTAN Janusz Banasiak
  2. MADOX Rafał Tłokiński
  3. Olimp Laboratories Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 F.H. TYTAN Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1, 11-12)
2 MADOX Rafał Tłokiński Wartość brutto 100,00 pkt. (poz. 2-5)
3 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt. (poz. 6-10)
4 Atleta Michał Górski Wartość brutto 0,00 pkt.