Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 02/12/2020 z dnia 02.12.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. MADOX Rafał Tłokiński
  2. Red Med. Poland Sp. z o.o.
  3. Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  4. F.H. TYTAN Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Rafał Tłokiński Wartość brutto 100,00 pkt.

LA-pakiet „letni” (poz. 2,5,9,10,24,25,32,39,47,49)

LA-pakiet „zimowy” (poz. 2,4,5,9,10,13-15,24,25,28,32,33,38,39,43,48,49,51,57,58,61,63,66,67)

Kolarstwo-handbike (poz. 7,9,14,15)

Wioślarstwo (poz. 3,6,7,10,11,14)

Siatkówka na siedząco (poz. 4,8)

Narciarstwo biegowe i biathlon (poz. 5,7,12)

Parasnowboard (poz. 1-5, 7,8)

2 Red Med. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt.

LA-pakiet „letni” (poz. 55)

Wioślarstwo (poz. 5)

3 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt.

LA-pakiet „letni” (poz. 1,3,6-8,11,16-20,26,27,29,34-37,40-46,48,50-54)

LA-pakiet „zimowy” (poz. 1,3,6-8,11,12,16-20,23,26,27,29,31,34-37,41,42,44,47,50,52,54-56,59,60,62,64,65,68)

Kolarstwo-handbike (poz. 2-6,8,10-13)

Wioślarstwo (poz. 1,4,8,13)

Siatkówka na siedząco (poz. 2,3,5-7,9)

Narciarstwo biegowe i biathlon (poz. 1,2,4,8-10)

Parasnowboard (poz. 6,9-12)

4 F.H. TYTAN Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt.

LA-pakiet „letni” (poz. 12,13,15,21-23,30,31,33,38,)

LA-pakiet „zimowy” (poz. 13,21,22,30,40,53)

Kolarstwo-handbike (poz. 1)

Wioślarstwo (poz. 2,9,12)

Siatkówka na siedząco (poz. 1)

Narciarstwo biegowe i biathlon (poz. 3,6,11)