Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 29.01-08.02.2021 r.

 

  1. Postępowanie nr 04/12/2020 z dnia 08.12.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wilga Sp. z o.o. (Hotel Beskidzki Raj)

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wilga Sp. z o.o.

(Hotel Beskidzki Raj)

Cena brutto 100,00 pkt