Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.01.2021 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 01-11.02.2021 r.

 

  1. Postępowanie nr 01/01/2021 z dnia 20.01.2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Cena brutto 100,00 pkt
2 Pazim Sp. z o.o. / Radisson Blu Hotel Cena brutto 76,43 pkt