Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych
podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 17.08.2017 r. do 28.08.2017 r.
w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

  1. Postępowanie z dnia 28 lipca 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Gmina Krośnica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Krośnica, Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Krośnicka Przystań”
Cena 100%