Zakupy sprzętu sportowego dla klubów

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w ramach realizacji umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki dokonał zakupu sprzętu sportowego dla następujących klubów:

•    Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start „ w Białymstoku
•    Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Bielsku Białej
•    Integracyjny Klub Sportowy „Atak” w Elblągu
•    Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
•    Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka
•    Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny
•    Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach
•    Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu w Krakowie
•    Uczniowski Klub Sportowy „Laski” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach
•    Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie
•    Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Start” w Łodzi
•    Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” w Olsztynie
•    „Skorpion Polkowice”
•    Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”
•    Klub Sportowy Inwalidów „Start” w Szczecinie
•    Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych  „Start”
•    Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie
•    Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa

Zakup został dofinansowany z środków z MSiT.