Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.

 Postępowanie z dnia 15.11.2017r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka     

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Cena brutto Punkty przyznane łącznie
1 SPEKTRUM Kancelaria Biegłego Rewidenta – Iwona Lewandowska 4 400,00 zł 83,86 pkt
2 Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz 5 658,00 zł 65,22 pkt
3 KPW Audytor Sp. z o.o. 5 338,20 zł 69,12 pkt
4 Biuro Konsultingowe „ADVISER” – Jan Łazor 3 480,00 zł Brak spełnienia wymogów formalnych
5 Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. 6 396,00 zł 57,69 pkt
6 AUDITIO Sp. z o.o. 3 700,00 zł 99,73 pkt
7 DPC A. Danylczenko i Spółka S.J. 5 879,40 zł 62,76 pkt
8 Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. K. 36 187,06 zł 10,20 pkt
9 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. 10 947,00 zł Brak spełnienia wymogów formalnych
10 Biuro Audytu Anna Ziembicka 3 690,00 zł 100,00 pkt