Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 25.09.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników w ramach projektu „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”.

 

  1. Postępowanie nr 02/09/2019 z dnia 17.09.2019r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Sport Company Polska Jacek Kryger

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Sport Company Polska Jacek Kryger Wartość brutto 100,00 pkt