Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia wyrobów medycznych dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 21.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Medical Sport Bartłomiej Flis oraz F.H. Acus Med Sp. z o.o.       

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Medical Sport Bartłomiej Flis Wartość brutto 100% (poz. 1-3 i 5-10)
2 F.H. Acus Med Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 4 i 11)