Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Postępowanie z dnia 18.05.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MADOX

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Cena brutto 100%