Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 27.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

LUX Anna Dębicka-Micińska

FHU GASPORT Elżbieta Radlińska-Giersz

TABAL Sp. z o.o.

„EUROGUN” Rafał Szyc

ELEPHANT PRO_SPORT S.J.

INTERPLASTIC Roger Żółtkowski

SUMO Sp. z o.o.

PINI LAB Lukasz Lach

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 LUX Anna Dębicka-Micińska Wartość brutto 100% (poz. 21-22)
2 FHU GASPORT

Elżbieta Radlińska-Giersz

Wartość brutto 100 % (poz. 42-47)
3 TABAL Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 80)
4 „EUROGUN”

Rafał Szyc

Wartość brutto 100% (poz. 19-20)
5 ELEPHANT PRO_SPORT S.J. Wartość brutto 100% (poz. 31, 33-38, 77, 79, 84)

81,89% (poz. 81)

6 INTERPLASTIC

Roger Żółtkowski

Wartość brutto 100% (poz. 48-66, 83)
7 SUMO Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 11-17, 25-26, 28, 81-82)
8 PINI LAB

Lukasz Lach

Wartość brutto 100% (poz. 67-75)