Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki”.

 

  1. Postępowanie z dnia 29.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka     

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.