Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 30.11.2017r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

VITUS Roman Karol Cieślak

MMG Barszczewski Michał

Sportkonsulting Sp. z o.o. i Wspólnicy S.k.

ROWIS-TRADING Dariusz Wiśniewski    

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 VITUS Roman Karol Cieślak Wartość brutto 100% (poz. 5-7)
2 MMG Barszczewski Michał Wartość brutto 100 % (poz. 4)
4 Sportkonsulting Sp. z o.o. i Wspólnicy S.k. Wartość brutto 100% (poz. 1)
5 ROWIS-TRADING

Dariusz Wiśniewski

Wartość brutto 100% (poz. 2-3)