Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – hokej na sledżach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 Postępowanie z dnia 30.11.2017r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

BERG Adam Rozenberg

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tijo Martyna Biernat-Peczka Jonasz Peczka S.C. Wartość brutto 0,00% – Błędne podsumowanie kwot netto i brutto
2 Berg Adam Rozenberg Wartość brutto 100 %
3 BIG-SPORT Andrzej Dec Wartość brutto 0,00% – Błędne podsumowanie kwot netto i brutto