Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 04.12.2017r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

HAS-MED. Sp. z o.o.

FHU FERROS Jacek Pietruszka

INTERPLASTIC Roger Żółtowski 

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 HAS-MED. Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 21-22, 28-30, 43)
2 FHU FERROS Jacek Pietruszka Wartość brutto 100 % (poz. 6-14, 16-20, 33-36, 38-39, 42, 77)
3 INTERPLASTIC Roger Żółtowski Wartość brutto 100% (poz. 1-3, 27, 40-41, 44-76, 78-81, 84-88)