Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.03.2018r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

  1. Postępowanie z dnia 20.03.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Gołębiewski

Tadeusz Gołębiewski

Cena 100%