Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.04.2018r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

  1. Postępowanie z dnia 18.04.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel „Gracja” Józef Kuczyński

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel „Gracja” Józef Kuczyński Cena 100,00 pkt